Tìm kiếm tin tức
Công tác kiểm tra, đành giá kết quả thực hiện mô hình " Dân vận khéo" tiêu biểu năm 2023 trên địa bàn xã Phú Dương
Ngày cập nhật 13/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BDV, ngày 17/7/2023 của Ban Dân vận; Thông báo số 55-TB/BDV, ngày 31/10/2023 của Ban Dân vận thành uỷ về việc kiểm tra, đánh giá điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Sáng nay ngày 08/11/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Thành uỷ do đồng chí Võ Thị Trà My – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ làm Trưởng Đoàn cùng đi có đồng chí là đại diện Mặt trận TQVN, các đoàn thể - chính tri xã fội của Thành phố, về phía địa phương có Võ Quốc Hiến Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo” của xã, đã tiến hành đi kiểm tra các mô hình dân vận khéo tiêu biểu của Phú Dương năm 2023. 

Đoàn đã đi kiểm tra các mô hình Dân vận khéo tiêu biểu, điễn hình của xã, gồm có các mô hình trường học văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, tiêu biểu” là Trường Tiểu học Phú Dương, trường THCS Phú Dương; mô hình tuyến xóm “xanh, sạch, đẹp, an toàn” gồm xóm 17, xóm 7 của thôn Dương Nỗ Đông; xóm 9 của thôn Dương Nổ Nam; mô hình “thôn tiêu biểu” thôn Dương Nổ Đông; mô hình “ hàng quán tiêu biểu” thôn Dương Nổ Tây và các hộ gia đình được công nhận đề nghị công nhận gia đình tiêu biểu.

Đoàn đã đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo của Phú Dương và những kết quả đạt được của Phú Dương trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện các mô hình Dân vận khéo trên địa bàn xã. Qua kết quả kiểm tra, đánh giá Đoàn Kiểm tra cũng đã nâng mức từ công nhận lên khen thưởng mô hình trường học văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, tiêu biểu” đối với Trường THCS Phú Dương và mô hình tuyến xóm “xanh, sạch, đẹp, an toàn” đối với kiệt xóm số 17 thôn Dương Nổ Đông./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 303.901
Truy cập hiện tại 2