Tìm kiếm tin tức
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án
Ngày cập nhật 25/07/2023

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, phường Phú Thượng, xã Phú Dương và xã Phú Thanh, thành phố Huế Hạng mục: Tuyến kè sông Phổ Lợi đoạn qua thôn Phú Khê, thôn Phò An, thôn Mỹ An, Nạo vét, kè gia cố bảo vệ bờ hói Phú Khê và cầu Mỹ An 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 296.247
Truy cập hiện tại 5