Tìm kiếm tin tức
Chuyển đổi số

Thực hiện Công văn số 384/UBND-CNTT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố Huế về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện Chuyển đổi số trên Chuyên mục T63 theo nội dung Công văn số 72/STTTT-IOC ngày 12/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số trên chuyên mục T63 tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn

(Đính kèm Phụ lục Hướng dẫn)

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 296.199
Truy cập hiện tại 6