Tìm kiếm tin tức
Giảm 40% lệ phí thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ngày cập nhật 10/11/2023

Nghị quyết số 18 về Quy định mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được HĐND tỉnh thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2023.

HĐND tỉnh thống nhất giảm 40% mức thu các loại lệ phí đã được HĐND tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND (ngày 31/ 3/2017), Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND (ngày 14 /7/2017), Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND (14/ 7/ 2017), Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND (26/10/2022), Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND (29/6/ 2023) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Các loại phí được giảm bao gồm: Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phí cấp phép xây dựng; phí đăng ký kinh doanh; phí hộ tịch, phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế và một số nội dung khác

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 13 thông qua ngày 21 tháng 8 năm 2023. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 và hết hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 303.913
Truy cập hiện tại 3