Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thực hiện gồm Sở Lao động – Thương...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã
Sử dụng các biểu mẫu điện tử hộ tịch (khai sinh, kết hôn, khai tử, xác nhận tinh trạng hôn nhân...) trong giao dịch các thủ tục hành chính.
Ngày 14/08/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 413.598
Truy cập hiện tại 51