Tìm kiếm tin tức
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã
Ngày cập nhật 01/08/2023

Ngày 24 tháng 05 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 1164/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Ngƣời có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Đính kèm QĐ)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 512.121
Truy cập hiện tại 2