Tìm kiếm tin tức
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ Hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Ngày cập nhật 01/08/2023

Ngày 23 tháng 05 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 1160/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ Hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của BND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Đính kèm QĐ)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 512.159
Truy cập hiện tại 3