Tìm kiếm tin tức
Sử dụng các biểu mẫu điện tử hộ tịch (khai sinh, kết hôn, khai tử, xác nhận tinh trạng hôn nhân...) trong giao dịch các thủ tục hành chính.
Ngày cập nhật 25/09/2023

Sử dụng các biểu mẫu điện tử hộ tịch (khai sinh, kết hôn, khai tử, xác nhận tinh trạng hôn nhân...) trong giao dịch các thủ tục hành chính.

Sử dụng các biểu mẫu điện tử hộ tịch (khai sinh, kết hôn, khai tử, xác nhận tinh trạng hôn nhân...) trong giao dịch các thủ tục hành chính.

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP;
Thông tư số 01/2022/TT-BTP

Thông tư số 01/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Theo đó, bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hànhh chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

Mã QR trên bản điện tử giấy tờ hộ tịch là địa chỉ internet dẫn tới dữ liệu, có giá trị cung cấp thông tin về tính chính xác, hợp lệ các thông tin chi tiết trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Các cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận hồ sơ điện tử có thể quét mã QR CODE để tra cứu các thông tin chính xác đối với các bản hộ tịch điện tử.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 303.918
Truy cập hiện tại 2