Tìm kiếm tin tức
Công bố 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Ngày cập nhật 02/10/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính (TTHCbị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Theo đó, 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh là: Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 04 TTHC lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tại Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định 768/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 512.148
Truy cập hiện tại 6