Tìm kiếm tin tức
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền cấp xã
Ngày cập nhật 05/09/2023

Ngày 14/08/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh/UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp xã./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 541.902
Truy cập hiện tại 225